Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 nhân viên Hành Chính Nhân Sự.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time 

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 Trưởng Phòng Kinh Doanh.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time 

Xem thêm

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 Kế Toán.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time

Xem thêm
Top 0888 53 99 66
Liên Hệ : 0888 53 99 66