Tuyển Dụng

Tuyển dụng: Thư ký Kỹ thuật

Hiện nay Tòa nhà văn phòng Thaisquare có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký Kỹ thuật

Xem thêm

Tuyển dụng: Lễ Tân

Hiện nay Tòa nhà văn phòng Thaisquare có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lễ Tân

Xem thêm

Tuyển dụng: Nhân Viên Admin Ban quản lý tòa nhà

Hiện nay Tòa nhà văn phòng Thaisquare có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Admin Ban quản lý tòa nhà.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 nhân viên Hành Chính Nhân Sự.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time 

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 Trưởng Phòng Kinh Doanh.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time 

Xem thêm

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường cho dự án ThaiSquare - Tập Đoàn Thaigroup tuyển dụng  01 Kế Toán.  Mức lương: Cạnh tranh (tùy thuộc năng lực).  Thời gian làm việc: Full time

Xem thêm
Top 0888 53 99 66
Liên Hệ : 0888 53 99 66